Előkészületi tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvasd el a tájékoztatót és a leírtak szerint járj el! A leírtak be nem tartása a garancia elvesztésével jár.

1.1.faház és zárt garázs esetében mindenképpen szükséges a szilárd, sík,

méretazonos (például 3,00×2,00 méteres faház esetén 3,00×2,00 méteres, ahol a front 3m, itt található az ajtó, a 2m-es oldal a gerinccel párhuzamos) alap. Nagyobb méretű, a faházon túllógó alapra is ráépítjük a terméket, de ebben az esetben az oldalán végigcsurgó eső befolyik a faházba, az ebből eredő beázást nem tudjuk orvosolni. Az alap vastagsága, a helyi adottságoktól függ, legalább 15 cm legyen, melynek tetejének a földtől minimum 10 cm-rel kell kiállnia minden oldalon. 1,0m feletti elő vagy oldaltető esetén, pontalap vagy kibővített lemezalap minden esetben szükséges.

 • 1.2.  oszlopokon álló nyitott vagy egyedi termékeinknél is szükséges szilárd beton alap, mely lehet lemez vagy pontszerű kialakítású. Pontszerű esetén a megküldött alapozási segédlet alapján alakítsd ki az alapot.
 • 1.3.  A betonalapot legalább 7 nappal a szerelés előtt készüljön el a megfelelő szilárdság érdekében.

Rendkívül fontos a betonalap átlóinak egyezése, valamint az oldalak párhuzamossága, annak érdekében, hogy az oldalak és oszlopok merőlegesen álljanak, mert csak így szerelhető rá a tető. Ellenkező esetben az oldalfalak kis mértékben lelóghatnak az alapról. A betonból kiálló fém fogadószerkezet beépítése az alapba tilos, minden zárt szerkezetű termékünket utólagosan dűbelezéssel rögzítjük a betonhoz. Termékeink biztonságos szerelése érdekében 1,0m szélességben az alapnak körbejárhatónak kell lennie. Amennyiben ez nem lehetséges, azt kérjük, előre jelezze.

Amennyiben nem az általunk megadott beton alapot készül el, úgy az ebből fakadó károkért és okozati károkért felelősséget és garanciát nem tudunk vállalni. Amennyiben már rendelkezésre áll egy meglévő alap, kérjük minden esetben, egyeztess velünk!

 • 2.1.  a megrendelést követően szállítási napot tűzünk ki, ezt kérünk írásban hagy jóvá.
  Ekkor megkezdődik a gyártás és a logisztikai ütemezés, raktár és gyártó kapacitásunk ekkor már nem tud jelentős módosítást befogadni, így kérnénk a megbeszélt időpontot betartani.
 • 2.2.  a megbeszélt határidő késői módosítása, a szállítási idő bizonytalan növekedését, valamint esetlegesen raktározási díjat von maga után (5-10 hét).
 • 2.3.  a rendelt termékkel kapcsolatos bármi nemű módosítás a kiajánlott szállítási idő előtti 14. munkanapig módosítható.
 • 2.4.  a végső érkezést a szállítás előtti két héttel egyeztetjük telefonon. 
 • 2.5.  az értesítés során vagy után érkező változtatást nem áll módunkban alkalmazni, egyedi esetben a költségek növekedésével tudjuk végrehajtani.
 • 2.6.  az időpontot 3 órás pontossággal határozzuk meg, ezen belül bármikor érkezhetünk,kérjük végig állj rendelkezésre. Ha érkezéskor nem tudod fogadni kollégáinkat, a további határidős teljesítések érdekében, tovább kell menniük. Amennyiben a megrendelő részéről a szerelés meghiúsul, úgy újabb szállítási időpontot határozunk meg, ebben az esetben újabb kiszállási (100 % szállítási + 100% szerelési) költséget számítunk fel.
 • 2.7.  a szerelési idő termék és kivitel függő, időtartama 1óra – 1nap.
 • 2.8.  általában 3,5 tonnás, 2,7m széles 8m hosszú, platós tehergépkocsival történik, így legalább 3m széles jól ráfordulható kapubejáró szükséges. Amennyiben a parkolás nem megoldható, illetve fizetésköteles, mindenképpen előle jelezd!
 •  

Számunkra elsődleges a határidő pontos betartása, mindkét fél érdekében. Így a kiajánlott időponthoz tartjuk magunkat, mely csak vis maior (általunk előre nem tervezhető) esetben módosul, ekkor igyekszünk a legideálisabb új időpontot felkínálni.

Panelezett állapotban rendelt termék esetén a rakodás a megrendelő feladata, minimálisan két fő segítség szükséges kollégánknak. Amennyiben nem áll rendelkezésre két fő segítség a lepakolásra, azt előre jelezd, ellenkező esetben a lepakolás meghiúsul. A terméket új időpontban újabb 100% szállítási díj ellenében tudjuk kiszállítani. A lerakodás a szállító jármű mellé történik. A panelben kiszállított terméket időjárástól védve kell tárolni.

 • 3.1.  a biztonságos munkavégzés érdekében a telepítés helyén és annak körzetében a munkát akadályozó tényezőket, idegen anyagokat (sóderkupac, törmelék, belógó faágak, jég) kérjük a munkavégzés előtti napig eltávolítani, a terület nagyméretű faházpanellel történő megközelítését lehetővé tenni. A területen lévő veszélyforrásokról előzetes tájékoztatás szükséges.
 • 3.2.  amennyiben a kivitelezés vezető a munkaterületet veszélyesnek vagy nehezen megközelíthetőnek ítéli meg, megtagadja a munkavégzést.
 • 3.3.  a kiérkező szerelőcsapat vezetőjével kérnénk bejárni a helyszínt, és megbeszélni az eldöntendő paramétereket.
 • 3.4.  kizárólag kerten keresztül tudjuk a terméket a szerelés helyszínére szállítani, a házon keresztül történő bejutást kérjük előre jelezd.
 • 3.5.  az alaphoz történő bejutás és a szerelés során a talajban, fűben okozott károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • 4.1.  a szerelési díj a szállító járműtől 10m-es vízszintes távolságig érvényes. A nehezen megközelíthető, lejtős vagy emelkedős telepítési helyről, minden esetben előzetesen fényképes tájékoztatást kérünk. Ennek elmulasztása esetén nem áll módunkban a terméket összeszerelni, mert nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel és létszámmal a távhordáshoz.

      4.2.  az egyeztetést követően kérem, a munkaterületen ne tartózkodj, kollégáink zavartalan munkavégzése és a balesetek elkerülése érdekében.

 • 4.3.  kérjük lepakolást követően szemrevételezéssel ellenőrizd a kiszállított terméket, amennyiben bármi eltérést tapasztalsz a megrendeléshez képest, azt azonnal jelezd a kivitelezés vezetőjének!
 • 4.4.  a készre szerelés vége előtt kérjük a kivitelezés vezetőjével tüzetesen ellenőrizd a készterméket! Amennyiben az elvégzett munkában esetlegesen hibát észlelsz, a kivitelezésvezetőnek jelezd, mert később már nincs módunk ezeket orvosolni.
 • 4.5.  a munka befejezését követően teljesítés igazolás kerül kiállítása, melyet arra jogosult személynek aláírásával hitelesítenie szükséges.
 • 5.1.  a teljes összeg előre utalása.
 • 5.2.  a végösszeg 50%-nak előre utalása, készpénzes fizetése vagy bankkártyával történő teljesítése irodánkban (1164 Budapest, Gazdaság út 4.), a fennmaradó összeg fizetése a helyszínen készpénzben 400 000 Ft-ig)
 • 5.3.  a végösszeg 50%-nak előre utalása, a fennmaradó összeg szerelés előtti utalása,készpénzes fizetése vagy bankkártyával történő teljesítése irodánkban.

Kérjük, hogy készpénzes fizetés esetén a szerelés végeztével a fizetendő végösszeg a helyszínen rendelkezésre álljon.

Ezen dokumentum el nem olvasása nem mentesít a benne foglaltak betartás alól. Erre hivatkozásul nem áll módunkban az ide vonatkozó panaszok kezelése.